• بازدید:
  • دسته بندی: طنز،
یه پدری، یه روبات دروغ سنج میخره که با شنیدن دروغ سیلی میزده تو گوش دروغگو
تصمیم میگیره سر شام امتحانش کنه

پدر: پسرم، امروز صبح کجا بودی؟
پسر: مدرسه بودم
روبات یه سیلی میزنه تو گوش پسره

پسر: دروغ گفتم، رفته بودم سینما
پدر: کدوم فیلم ؟
پسر: داستان عروسکها
روبات یه سیلی دیگه میزنه تو گوش پسره

پسر: یه فیلم س/ک/س/ی بود
پدر: چی؟ من وقتی همسن تو بودم
نمی دونستم س/ک/س چیه
روبات یه سیلی میزنه تو گوش پدره

مادر: ببخشش عزیزم،هرچی باشه اون پسرته
روبات یه سیلی میزنه تو گوش مادرهدانلود + ادامه مطلب